galeria

Blog

Jaka jest różnica miedzy tłumaczeniem zwykłym a przysięgłym?


Prowadząc firmę na rynku międzynarodowym, ale również w życiu prywatnym są sytuacje, w których niezbędna jest pomoc tłumacza. Wykonanie przekładu materiałów promocyjnych firmy czy też przetłumaczenie dokumentów rejestrowych przedsiębiorstwa niesie za sobą podobny nakład pracy ze strony tłumacza. Jednak wykonując tłumaczenie przysięgłe przekład „nabiera mocy prawnej”. Zobaczmy zatem, jakie tłumaczenia mogą być zwykłe, a które powinny być zaprzysiężone?

Czym są tłumaczenia zwykłe?

Tłumaczenia zwykłe to przekłady materiałów, książek, broszur, które może być wykonane w formie elektronicznej jako np. edytowalny plik tekstowy. W odróżnieniu od przysięgłych nie zawiera żadnych pieczęci, podpisów osoby, która podjęła się jego wykonania. Oczywiście nie oznacza to, że może je wykonać każdy, kto choć trochę zna dany język obcy. Mimo mniejszego znaczenia formalno-prawnego tłumaczenia zwykłe powinny być wykonane zawsze poprawnie, z należytą uwagą, a to z kolei możliwe jest wyłącznie, gdy usługę zleci się wykwalifikowanemu tłumaczowi, a nie przypadkowej osobie. Ważna jest nie tylko znajomość słownictwa, ale także tzw. kompetencje językowe i tłumaczeniowe, których pierwszy lepszy student filologii zdobywa dopiero po zakończeniu edukacji i kształceniu w tym kierunku.

Kiedy potrzebne jest tłumaczenie przysięgłe?

Tłumaczeniem przysięgłym, a raczej uwierzytelnionym nazywamy przekład, który wykonywany jest jedynie w formie pisemnej, drukowanej. Bezwzględnie musi być opatrzone pieczęcią i podpisem tłumacza przysięgłego. Tłumaczem przysięgłym może zostać osoba, która zda egzamin państwowy i zostanie zaprzysiężona przez Ministra Sprawiedliwości, nabierając tym samym prawo do sygnowania pism pieczęcią i stosowną klauzulą poświadczającą.

Tłumaczenia zaprzysiężone co do zasady stają się oficjalnym dokumentem urzędowym, dlatego wszelkie dokumenty sądowe, procesowe, umowy, akty kupna/sprzedaży, świadectwa, dyplomy, dokumenty medyczne, czy też wszelkie dokumenty, potrzebne do urzędów, czy instytucji państwowych wykonywane są w formie tłumaczeń przysięgłych. Te zaś, które nie muszą mieć oficjalnego charakteru wykonuje się jako tłumaczenia zwykłe.

Wróć