galeria

Tłumaczenia przysięgłe na język francuski

 

      Zakres działalności mojego biura obejmuje tłumaczenia specjalistyczne, zarówno pisemne, jak i ustne, dzięki czemu na bieżąco mogę wspierać Państwa działania. Realizuję tłumaczenia pisemne zwykłe (nie wymagające uwierzytelnienia przez tłumacza przysięgłego) oraz pisemne przysięgłe (wymagające uwierzytelnienia przez tłumacza przysięgłego); tłumaczenia tekstów ogólnych, a także z różnych dziedzin specjalistycznych. Mogę zaoferować Państwu tłumaczenie konsekutywne oraz tłumaczenie szeptane.

 

Kierunki tłumaczeń:

- z języka francuskiego na język polski

- z języka polskiego na język francuski

 

 

Tłumaczenia przysięgłe:

- faktur

- dyplomów

- świadectw

- referencji

- zaświadczeń

- certyfikatów

- kart pojazdów

- tytułów własności

- aktów stanu cywilnego

- umów kupna-sprzedaży pojazdów

- dowodów rejestracyjnych pojazdów

- dokumentów bankowych i ubezpieczeniowych

- i nnych dokumentów urzędowych i wymagających uwierzytelnienia

 

Tłumaczenia ekonomiczne i biznesowe:

- raporty

- bilanse

- zestawienia

- prezentacje

- badania rynku

- oferty handlowe

- ulotki i foldery

- faktury i gwarancje

- materiały reklamowe

- sprawozdania finansowe

- korespondencja handlowa

- dokumentacje przetargowe

 

Tłumaczenia tekstów prawniczych:

- statuty

- protokoły

- akty prawne

- opinie prawne

- pełnomocnictwa

- umowy i porozumienia

- dokumentacja ofertowa

- akty notarialne i administracyjne

- dyrektywy oraz inne dokumenty Unii Europejskiej

 

Tłumaczenia naukowo-techniczne:

- atesty

- projekty

- informatory

- instrukcje obsługi

- dyrektywy europejskie

- opisy budowy maszyn i urządzeń

- deklaracje i certyfikaty zgodności

 

Inne:

- artykuły,

- referaty,

- opracowania,

- projekty i prace naukowe
- strony internetowe

Klienci

- Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. „WARTA”

- Nauczycielskie Kolegium Rewalidacji, Resocjalizacji i Wychowania Fizycznego w Białymstoku

- Caritas Polska (Tłumaczenie dwóch dużych projektów: „Exploitation Agricole pour l’Afrique Centrale” oraz „Apiculture dans les pays tropicaux”)

- MISPOL S.A.

- FMB Sp. z o.o.

- Auchan Białystok

- ASTWA Sp. z o.o.

- SUEMPOL Sp. z o.o.

- komisy samochodowe

- organa sprawiedliwości

- Starostwo w Białymstoku

- SM „MLEKOVITA”

- Leroy Merlin w Białymstoku

- kancelarie adwokackie w Białymstoku

- kancelarie notarialne  w Białymstoku

- Urząd Marszałkowski w Białymstoku

- Zakład Energetyczny w Białymstoku

- Ośrodek Adopcyjno - Opiekuńczy w Białymstoku

 

 

Tłumaczenia przysięgłe:

- faktur

- dyplomów

- świadectw

- referencji

- zaświadczeń

- certyfikatów

- kart pojazdów

- tytułów własności

- aktów stanu cywilnego

- umów kupna-sprzedaży pojazdów

- dowodów rejestracyjnych pojazdów

- dokumentów bankowych i ubezpieczeniowych

- i nnych dokumentów urzędowych i wymagających uwierzytelnienia

francuski na miare

Cennik

 

Cena za jedną stronę rozliczeniową tłumaczenia pisemnego w trybie zwykłym obejmuje:

- tłumaczenie nieuwierzytelnione (zwykłe/specjalistyczne): 1 strona = 1800 znaków ze spacjami,

  • tłumaczenie uwierzytelnione (poświadczone): 1 strona = 1125 znaków ze spacjami

    Ceny ustala się każdorazowo po zapoznaniu tłumacza z tekstem, jego specyfiką oraz objętością.

 

Zobacz również: nauka języka francuskiego online