galeria

Blog

Jakie są koszty tłumaczeń?


Wykonanie tłumaczenia wymaga posiadania odpowiednich kwalifikacji, biegłej znajomości języka obcego w tym często pojęć technicznych oraz branżowych, ale przede wszystkim czasu. W zależności od zaawansowania tekstu oraz jego objętości koszty tłumaczenia mogą się różnić. Dlatego przed wykonaniem zlecenia tłumacz wykonuje kalkulację i po zaakceptowaniu ostatecznych kosztów przez klienta przystępuje do działania.

Tłumaczenia zwykłe

Tłumaczenia zwykłe to tłumaczenia niewymagające uwierzytelnienia przez tłumacza przysięgłego. Zaliczamy do nich tłumaczenia literatury, książek, artykułów prasowych, stron internetowych, czy instrukcji sprzętów. Treść musi być jednak przełożona w sposób rzetelny z zachowaniem zasad gramatycznych. Podstawą wyceny stanowi strona tekstu obejmująca 1800 znaków ze spacjami, czyli widoczne znaki i odstępy między wyrazami. Kosztorys tłumaczenia przygotowywany jest indywidualnie na podstawie oceny wcześniej tekstu.

Tłumaczenia przysięgłe

Różnego rodzaju dokumenty, w szczególności pisma urzędowe, wymagają tłumaczenia przysięgłego. W tym przypadku odpowiedzialność tłumacza jest większa i dlatego posiada on niezbędne uprawniania i pieczątkę. Pieczęć powinna znajdować się na każdej stronie tłumaczonego dokumentu jak akt małżeństwa, testament, faktura czy akt urodzenia. Koszt tłumaczenia uwierzytelnionego oblicza się na podstawie strony, czyli 1 125 znaków ze spacjami.

Indywidualne kalkulacje

Kalkulacja każdego tłumaczenia wykonywana jest indywidualnie. Wynika to z faktu, że każdy dokument jest inny. Zastosowane słownictwo branżowe wymaga odrębnych kwalifikacji tłumacza oraz czas w jakim tłumaczenie zostanie zrealizowane.

Wróć