galeria

Blog

Kiedy wymagane jest tłumaczenie przysięgłe?


Tłumaczenie przysięgłe czy też uwierzytelnione to proces wykonywany przez odpowiednio uprawnioną do tego osobę, która posiada pieczęć oraz specjalne uprawnienia nadane jej przez Ministra Sprawiedliwości.

Pierwszą z sytuacji, w których niewątpliwie istnieje konieczność skorzystania z opcji tłumaczenia przysięgłego dotyczy wszelkiego typu dokumentów urzędowych oraz państwowych. Wśród nich zalicza się przede wszystkim akty małżeństwa, umowy o pracę, różnego typu akty notarialne oraz oczywiście wszelkiego typu pisma związane z sądownictwem. Tłumaczenie przysięgłe jest niezbędne także w przypadku pism dotyczących rejestracji pojazdów sprowadzanych zza granicy oraz zaświadczeń o niekaralności.

Tłumaczenie przysięgłe w branży medycznej i szkolnictwie

Usługi oferowane przez tłumaczy przysięgłych okazują się niezbędne nie tylko przy załatwianiu spraw urzędowych. Jest to bowiem również konieczność, chociażby w branży medycznej, gdzie przy tłumaczeniu dokumentacji pacjentów, recept, zwolnień lekarskichoraz innych tego typu dokumentów niezbędna jest pieczęć tłumacza przysięgłego. W przypadku szkolnictwa, gdy zamierzamy przedłożyć naszą dokumentację na przykład przy ubieganiu się o pracę w zagranicznej firmie, to zgodnie z prawem musi ona zostać przetłumaczona w sposób uwierzytelniony. W ten sposób przekłada się na język obcy między innymi świadectwa ukończenia różnego typu kursów czy też studiów wyższych, a także legitymacje i świadectwa szkolne oraz zaświadczenia o posiadaniu statusu studenta.

Jeżeli chodzi zaś o same sytuacje, w których niezbędne będzie nam skorzystanie z usług tłumacza przysięgłego, to, tak jak wspomnieliśmy, mogą one dotyczyć na przykład procesu rekrutacji przy ubieganiu się o pracę za granicą lub chęć zapisania się na wyższe studia zagraniczne. Tłumaczenie tego typu dotyczy również osób sprowadzających samochód zza granicy na potrzeby własne bądź handel. Jako ciekawostkę warto również dodać, iż w przypadku wyżej wymienionych dokumentów tłumaczenie przysięgłe jest wymagane tylko i wyłącznie w momencie, gdy owa dokumentacja będzie składana dalej, ponieważ gdy chcemy przetłumaczyć taki dokument tylko na potrzeby własne, to wystarczy nam tłumaczenie zwykłe.

Wróć