galeria

Blog

Na czym polega tłumaczenie dokumentów samochodowych?


Kupowanie samochodów za granicą i sprowadzanie ich do Polski to bardzo popularne zjawisko.

W sumie nie ma się co temu dziwić, ponieważ za dobrą cenę możemy nabyć ciekawy samochód, który eksploatowany był w kraju, w którym od wielu lat są dobre drogi i w większości przypadków dba się o samochody. Jednak zarejestrowanie takiego sprowadzonego auta wiąże się ze sporą ilością formalności. Potrzebne będzie, między innymi, tłumaczenie odpowiednich dokumentów. Na czym polega takie tłumaczenie i jakich dokumentów dotyczy?

Tłumaczenie - jak to robić?

Na samym początku zaznaczmy od razu, że tłumaczenia dokumentów samochodowych potrzebnych do jego zarejestrowania musi dokonać tłumacz przysięgły, który pieczątką potwierdza prawomocność i prawdziwość tłumaczonych dokumentów przywiezionych z zagranicy. Sprawę tą jednoznacznie reguluje Rozporządzenie Ministra Infrastruktury, w którym w §5.1 czytamy: “Dokumenty sporządzone w języku obcym dołącza się do wniosku o rejestrację, wyrejestrowanie wraz z ich tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego lub właściwego konsula. W przypadku braku na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tłumacza przysięgłego danego języka dopuszcza się tłumaczenie wykonane przez tłumacza przysięgłego państwa, z którego pojazd został sprowadzony.” Zatem zgodnie z zacytowanym powyżej rozporządzeniem, podczas rejestracji samochodu przywiezionego z zagranicy, mamy obowiązek tłumaczenia przysięgłego dokumentów pojazdu.

Jakie dokumenty tłumaczyć?

Gdy nabywamy samochód, wraz z nim otrzymujemy przeważnie mnóstwo dokumentów. Nie oznacza to jednak, że wszystkie muszą być przetłumaczone i to przez tłumacza przysięgłego. Chociaż jeszcze do niedawna tłumaczenie większości dokumentów dodawanych do samochodu było niezbędne przy każdym sprowadzeniu pojazdu na teren Polski, to aktualnie tłumaczenia wszystkich dokumentów samochodowych są niezbędne jedynie przy sprowadzaniu pojazdu spoza obszaru Unii Europejskiej. Kiedy samochód zakupimy na terenie Unii Europejskiej w większości przypadków potrzebne będzie nam tłumaczenie takich dokumentów jak:

  • umowa kupna pojazdu,
  • faktura bądź rachunek potwierdzający zapłatę za pojazd,
  • dowód rejestracyjny – jeśli będzie składał się z kilku części to tłumaczy się wszystkie te części,
  • odpowiednik polskiej Karty Pojazdu,
  • dowód złomowania pojazdu w sytuacji, gdy pojazd brał udział w kolizji i został zniszczony całkowicie.

Jeśli jakiś dokument (przeważnie chodzi o umowę) został sporządzony dwujęzycznie, to będzie wymagane tłumaczenie przysięgłe. Oznacza to, że dokument taki musi zostać przeczytany przez tłumacza przysięgłego, który zatwierdza swoją pieczęcią, że w dokumencie nie ma błędów i tłumaczenie wykonane jest poprawnie.

Dlaczego tłumaczenie jest potrzebne?

Chociaż może nam się wydawać, że tłumaczenie takich dokumentów to jedynie wymysł prawny, to jednak nie do końca jest to zgodne z prawdą. Nie każdy ma obowiązek znać języki obce, a nabywając jakąś rzecz warto zwrócić uwagę nawet na drobne niuanse. Urzędnik, który będzie dokonywał weryfikacji, musi wiedzieć co dokładnie zapisano w umowie, którą przedstawiamy, czyli jakie ustalenia między sprzedającym a kupującym zostały powzięte. Często przecież znajdują się tam dodatkowe warunki, które mają znaczenie prawne. Do tego w dowodach rejestracyjnych mogą również pojawiać się pewne zapiski dotyczące pojazdu, które nie będą ujednolicone w każdym kraju.

Wróć